Народна скупштина

ЈОКСИМОВИЋ: ВРАЋА СЕ ПОВЕРЕЊЕ У СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Председница скупштинског Одбора за контролу служби безбедности Јадранка Јоксимовић оценила је да службе безбедности свој посао обављају квалитетно и законито, да је ситуација данас битно другачија него раније, степен злоупотреба смањен, а контрола система побољшана.

"Данас је ситуација битно другачија и, иако не могу са сигурношћу да кажем да је баш у потпуности целокупан систем безбедности стављен под пуну контролу надлежних институција, тврдим да је степен злоупотреба битно смањен и да се напори у том правцу раде темељно и континуирано", рекла је Јоксимовић за "Данас".

Јоксимовић каже да она има већи страх да приватност грађана данас нарушавају неки други чиниоци, а не службе безбедности, посебно када је у питању рад Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, над којима Одбор има контролу.

Поводом предлога да би прислушкивање грађана уз одлуку суда требало вршити из само једног центра она каже да је реч о комплексном државном питању које захтева озбиљну анализу и јасан став државних чинилаца који су надлежни за националну безбедност и борбу против организованог криминала.

"Претпостављам да ће ово бити и једна од тема која ће се отворити и током процеса преговарања са ЕУ. Не као стандард, већ као једно од важних питања у домену реформи сектора безбедности", додала је Јоксимовић.

Она сматра да би обједињавање капацитета за праћење телекомуникација из једног центра могло да буде добро решење, али под условом да се дефинишу јасне процедуре и да се обезбеде одређени технички капацитети. "Оваквим решењем би на једном месту било обједињено и регулисано праћење телекомуникација по налогу суда. Али, опет остаје отворено питање праћења телекомуникација без налога суда, а то је питање које захтева брже деловање свих државних и независних државних органа", напоменула је Јоксимовић.

Она је објаснила да у области телекомуникација постоји доста неуређених питања која захтевају бржу и ефикаснију примену Закона о електронским комуникацијама и да ту првенствено мисли на обавезе које треба да спроведу телекомуникациони оператори, а које нису до сада у пуној мери и код свих оператера спроведене.

Поводом одлуке Уставног суда Србије који је недавно оценио неуставним три члана Закона о БИА, који се односе на прислушкивање и неповредивост тајности писама

Јоксимовић каже да постоји потреба осавремењивања и допуњавања Закона о БИА, али да би доношење потпуно новог закона изискивало доста времена.

"У сваком случају, неопходно је у што краћем року донети нови закон или приступити изменама и допунама постојећег, како Агенција не би била доведена у ситуацију да не може у пуном капацитету да обавља своје задатке на заштити националне безбедности", указала је Јоксимовић нагласивши да Одбор за контролу служби безбедности једини одбор који има право законодавне иницијативе и да ће то право и користити у правцу тражења најбољих модела реформе у овој области.

Она је подсетићу да је током прошле године, по први пут у историји, један скупштински одбор, односно Одбор за контролу служби безбедности, спровео две надзорне посете БИА и ВБА.

"Током ових надзорних посета ми смо вршили надзор над применом посебних поступака и мера за тајно прикупљање података, у неколико предмета одабраних методом случајног узорка, и нисмо утврдили веће неправилности, односно нисмо утврдили незакониту примену посебних поступака и мера за тајно прикупљање података или популарно речено --прислушкивање", истакла је она.

Јоксимовић је додала да томе у прилог говоре чињенице утврђене током надзорних посета службама безбедности, као и редовни и посебни извештаји које службе достављају Одбору, али да свој став ограничава у односу на службе МУП-а, с обзиром да Одбор није надлежан за контролу њиховог рада.