Вести

Зацевљавање Мирјевског потока

У току су завршни радови на зацевљавању дела Миријевског потока, који је представљао један од већих канализационих проблема у овом делу Звездаре. На том месту је био директан излив канализације, што је представљало велики еколошки проблем за више хиљада грађана Миријева.
Захваљујући предузећу „Београдводе” и Секретаријату за привреду обезбеђено је 70 милиона динара, поток је зацевљен а канализација уведена у колектор.